కొట్టుకపోతున్న కార్లు : Cars Washed Away In Floods | V6 News
దొంగబాబాకు చీపుర్లతో సన్మానం

సతాయింపుల సదన్న

వానల మీద ఎంక్వైరీ

► Subscribe to V6 News Telugu : Youtube at http://goo.gl/t2pFrq
► Like us on Facebook : https://ift.tt/1ajpugZ
► Follow us on Instagram : https://ift.tt/33SAsuf
► Follow us on Twitter : https://twitter.com/V6News
► Visit Website : https://ift.tt/2J2z7bX
► Join Us On Telegram : https://ift.tt/2BqgLgS

News content that serves the interests of Telangana and Andhra Pradesh viewers in the most receptive formats. V6 News channel Also Airs programs like Teenmaar News, Chandravva & Padma Satires etc, Theertham, Muchata (Celeb Interviews) Cinema Talkies, City Nazaria(Prog Describes The Most Happening &Visiting Places In Hyderabad),Mana Palle(Describes Villages And Specialities), Also V6 News Channel Is Famous For ‘Bonalu Songs’, ‘Bathukamma Songs’ And Other Seasonal And Folk Related Songs.”V6Teenmaar News”, “Teenmaar News”.

#V6NewsLive #TelanganaNewsLive

Cars Washed Away In Floods,Hyderabad Rains,Rains In Hyderabad,V6 News,V6 Telugu News


Post a Comment

0 Comments